Διεύθυνση

Ελ.Βενιζέλου 80-82, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη
+30 2310 733 113

Sara Tailor

I have lost the weight I struggled with, I feel fitter and I’m getting the right fuel for my body every day. Your team personalized nutrition plan help me improve my daily diet plan and my habit.