Διεύθυνση

Ελ.Βενιζέλου 80-82, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη
+30 2310 733 113

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Diet Method

Διαιτολογικές Υπηρεσίες

Μέσω των διαιτολογικών και διατροφολογικών υπηρεσιών που παρέχουμε, στόχος μας είναι να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε την κατάλληλη διατροφική παρέμβαση που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της DietMethod, αποτελεί αποτέλεσμα εκπαίδευσης στο πλαίσιο των σπουδών μας, παρακολούθησης των συνεχών εξελίξεων στον επιστημονικό τομέα μέσω της μελέτης της σύγχρονης βιβλιογραφίας αλλά και διαρκούς επιπλέον εκπαίδευσης από αναγνωρισμένους σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο φορείς.

Diet Method

Διατροφική Συμβουλευτική

Με τον όρο διατροφική συμβουλευτική εννοούμε την παροχή βοήθειας στα άτομα που μας επισκέπτονται με σκοπό να αλλάξουν εκείνες τις διατροφικές τους συνήθειες που μπορούν να βλάψουν την υγεία τους, να υιοθετήσουν νέες συνήθειες αλλά και να προάγουν συνολικά την υγεία τους και τον τρόπο ζωής τους βελτιώνοντας έτσι τη γενική τους εικόνα. Η διατροφική συμβουλευτική μπορεί να γίνει στο χώρο του γραφείου μας ή στο χώρος σας.

 • Σε ατομικό επίπεδο
 • Σε οικογενειακό επίπεδο
 • Σε σχολικές δομές (όπως νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια)
 • Σε αθλητικούς συλλόγους
 • Σε γυμναστήρια
 • Σε εταιρείες

Diet Method

Μετρήσεις

 • Λήψη ιατρικού ιστορικού
 • Λήψη διατροφικού ιστορικού
 • Λιπομέτρηση
 • Μέτρηση σπλαχνικού λίπους
 • Τμηματική μέτρηση λίπους
 • Μέτρηση υγρών
 • Μέτρηση μυικής μάζας
 • Εκτίμηση BMI
 • Ανθρωπομετρικές μετρήσεις