Διεύθυνση

Ελ.Βενιζέλου 80-82, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη
+30 2310 733 113

Thomas Ryan

Hello, I am Sara Tailor

Tour Personal Dietitian

I’ve helped people exactly like you – smart, ambitious, put together – figure out the one thing that eludes them: Their ideal weight. If you’re like lots of people I help, you don’t like how you look, avoid pictures like the plague, have a closet full of clothes you can’t wear, feel tired a lot, have tried working out, have tried cutting calories, have tried literally everything.

For me personally, a healthy way of living was a mysterious and unrealistic theory that I was never in a mood to explore. No, with your help and guidance I am to start a new life! It is always easier to go with fast food, but we forget that neglecting your diet costs us our long and happy life. You don’t have to be a chef to be able to eat properly. Everyone can afford organic green veggies, fresh fruits and protein today. All you have to do is make a little effort, really.

Coach Skills

Private Coaching
Weight Loss
Nutrition
Medical Issues

Classes Experience

7 to 60

Days Nutrition Program

1600 +

Happy Customers After Diet

150 +

Private & Group Sessions

Classes Are Active

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλους εσάς που λόγω χρόνου η απόστασης δεν μπορείτε να μας επισκεφθείτε στο γραφείο μας αλλά θέλετε να διανύσουμε μαζί το ταξίδι της αλλαγής. Για αυτό λοιπόν

Μέσω της διατροφικής εκπαίδευσης μαθαίνουμε τους σωστούς συνδυασμούς τροφών. μαθαίνουμε τα μακροθρεπτικά συστατικά των τροφών. εκπαιδευόμαστε στις τριάδες και τις δυάδες γευμάτων.