Διεύθυνση

Ελ.Βενιζέλου 80-82, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη
+30 2310 733 113

Ανάλυση σύστασης σώματος

Ανάλυση σύστασης σώματος

Η ανάλυση σύσταση σώματος γίνεται μέσω του επαγγελματικού ζυγού TANITA BC-418  με τη μέθοδο της βιοηλεκτρικής αγωγιμότητας. Η μέτρηση με έναν τέτοιο αναλυτή σε συνδυασμό με τις προσωπικές σας πληροφορίες όπως το βάρος, το ύψος, το φύλο και την  ηλικία, μας δίνει την πραγματική εικόνα παρέχοντας ουσιαστική πληροφόρηση για το σώμα σας και πώς αυτό αλλάζει κατά τη διάρκεια που ακολουθείται το πρόγραμμα.

Γιατί χρειάζεται η μέτρηση;

  • Για να υπολογίσουμε με ακρίβεια το ιδανικό μας βάρος
  • Για να εντοπίσουμε την περίσσια λίπους σε διάφορα σημεία του σώματος
  • Να μετρήσουμε την οστική και μυϊκή μας μάζα καθώς και την πιθανή κατακράτηση υγρών
  • Να γνωρίζουμε κάθε μήνα πόσο βάρος ακριβώς χάνουμε και τι (λίπος, υγρά, μυϊκή μάζα)
  • Να επιτύχουμε μέσω της διατροφής την μείωση του λίπους του σώματος και όχι την απώλεια μυϊκής μάζας